X
تبلیغات
رایتل
صدای حصاروئیه

وبلاگ صدای حصاروئیه یکی دیگر از وبلاگهای فرزندان بابک زمین و روستای حصاروئیه  است که به صورت گفتار اخبار و رویدادهای حصاروئیه را انعکاس می دهد. زحمت گردآوری و ادیت فایهای صوتی این وبلاگ را آقای مهدی قائینی از استرالیا بر عهده دارند که برای ایشان و همه جوانان بابک زمین آرزوی موفقیت می نمائیم