دزد ناشی به کاهدان می زند!!

از قدیم گفته اند که دزد ناشی به کاهدان میزند. واقعا عجب ضرب المثلیه. چند روز پیش هم چند تا از این دزدهای ناشی که ظاهرا شبانه وارد صحرای روستای حصاروئیه شدند و از اونجایی که بیده های پیر مرد ممسین حاجی سر لرد(با فتح لام) بودند یه ۲۰۰ تا ۳۰۰ منی بیده رو می برند.حالا یقه کی باید گرفت و چه کسی مقصره ؟خدا می داند و بس. ظاهرا از روستای کناری هم (حیدر آباد) یه چنتا خوره کاه بردن البته این روزا با این اوضاع بد خشکسالی بردن کاه و بیده هم چیز کمی نیست. معلومه این روزا کاه و بیده قیمت پیدا کرده و ما خبر نداریم. البته واقعا قیمت پیدا کرده کاه سه کیلو ۵۵۰ تومان و بیده سه کیلو ۱۰۰۰تومان چیز کمی نیست. بیچاره کشاورزا کلی زحمت بکشن و پول برق و کارگر و نفقه بدن٬ اونوقت اینم از حاصل دسترنجشون!!!!!!