کنکور

کنکور واژه ای که برای نوجوانان ایرانی یک غول شده و در دل هر کسی که این روزها داره به اون فکر می کنه دلهره و هراس ایجاد کرده. فردا پنجشنبه ششم تیر ۱۳۸۷نخستین روز برگزاری کنکور سراسری می باشد و حدود یک میلیون و دویست هزار نوجوان ایرانی در این دو سه روز در اقصاء نقاط کشور با هم به رقابت می پردازند که تعداد زیادی از نوجوانان روستای حصاروئیه نیز در این ماراتن شرکت می کنند. ظاهرا در سال تحصیلی جدید ظرفیت پذیرش کنکور نیز همین تعداد می باشد که در این صورت رقابت تنها بر سر رشته تحصیلی و شهر مورد نظر می باشد. برای همه نوجوانان ایران زمین و بویژه نوجوانان حصاروئیه آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.به امید درخشش این عزیزان در تمامی مراحل زندگی.