مکانی بسیار قدیمی در روستای حصاروئیه

اینجا مکانی بسیار قدیمی در روستای حصاروئیه است. مکانی نام آشنا برای اهالی روستا و یاد آور  خاطرات افراد و ماجراهای زمانهای بسیار گذشته.حال شما برایمان بیشتر بنویسید.