ضرب المثل ها

ضرب المثل ها جملات زیبا و شیرینی هستند که مردم در زندگی روزانه و معمولا در گفتار های عامیانه از آن استفاده می کنند و اغلب برای نیش و کنایه زدن بکار می برند. در زیر تعدادی از ضرب المثل های رایج در شهر و روستای خودمون را براتون می نویسم امیدوارم که خوشتون بیاد. شما هم برای ما از ضرب المثل های اطراف خودتون بنویسید.

1-    موش تو سوراخ نمی رفت جارو می بست به دمش.

2-    شکم سگ چربی بر نمی داره.

3-    مار از پونه بدش می اومد در سوراخش سبز می شد.

4-    روباه دستش به انگور نمی رسید می گفت صاب مرده ترشه.

5-    تا گوساله گاو گردد دل صاحب خانه آب گردد.

6-    سگ زرد برادر شغال است.

7-    حسنی به مکتب نمیرفت وقتی می رفت جعه می رفت.

8-    اگه نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم.

9-    هر جا که آش هست حسنی پاش هست.

10- آن را که حساب پاک است است از محاسبه چه باک است.

11- مال خودت را قایم بگیر همسایتو دزد نگیر.

12- مرغ همسایه غاز است.

13- یا شتر باش ببر یا مرغ باش بپر.

14- کور از خدا چه می خواست دو چشم بینا.

15- هرکه به فکر خویش است کوسه به فکر ریش است.

16- دیگ به دیگ پایه میگه روت سیاه.

17- اگه آب باشه شناگر قابلیه.

18- گفتن قربون چشمای بادمیت برم گفت من بادام می خوام.

19- خر بیار باقالی بار کن.

20- کلاش پس معرکه است.

21- فلانی مثه خروس بی محله.

22- خفته خفته را کی کند بیدار.

23- سنگ رو سنگ بند نمیشه.

24- یه دست و چند تا هندونه.

25- برا همه مادر است و برا ما زن بابا.

26- مرغی که انجیر می خوره نوکش کجه.

27- رستم است و همین یه دست اسلحه.

28- شیر دهنشو سوزونده فوت ماست می ده.

29- در دیزی بازه حیا گربه کجاست.

30- به روباه گفتن شاهدت کجاست گفت دمم.

31- از دماغ فیل افتاده.

32- مار تو آستین خودش پرورش داده.

33- مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید می ترسه.

34- یاسین به گوش خر خواندن.

35- تا حالا داشتیم گل لگد می کردیم.

36- سگش بهتر از خودشه.

37- مادر را دل می سوزد دایه را دامن.

38- کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.

39- از دعا گربه سیاه بارون نمیاد.

40- خر ما از کره گی دم نداشت.