بازی دوستانه

روز جمعه 9/1/87 یک بازی دوستانه بین تیم های منتخب شهرستان شهربابک و منتخب روستاهای شهربابک برگزار شد که تیم منتخب شهرستان شهربابک با نتیجه 3 بر 0 به پیروزی رسید.