نتایج دور دوم

پس از اتمام بازی های گروهی دور اول تیم های صباح و حصاروئیه از گروه یک و تیم های برفه الف و ده موسی از گروه دو به دور دوم راه یافتند و طبق جدول بازس ها به صورت ضربدری با هم بازی کردند که نتایج این رهاوردها به شرح زیر می باشد:

صباح ۲                                                                    ده موسی ۱

برفه الف ۲                                                               حصاروئیه ۰

تیم های صباح و برفه الف به فینال راه یافتند و  تیم های حصاروئیه و ده موسی در بازی رده بندی به مصاف هم خواهند رفت. بازی های رده بندی و فینال و همچنین مراسم اختتامیه با حضور مسئولین شهرستان روز ۱۲ فروردین برگزار خواهد شد.