میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع)

میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) خاتم انبیاء و میلاد حضرت امام جعفر صادق (ع) بر شیعیان جهان مبارک باد.