X
تبلیغات
رایتل
سال نو آوری و شکوفایی

یا مقلب القلوب و الاابصار

                       یا مدبر لیل و النهار

                                   یا محول حول والاحوال

                                                    حول حالنا الی احس الحال

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید. بهار روح افزا، رویش سبزه ها از راه رسید. این پدیده زیبا در نظام آفرینش ، طبیعت را جانی دوباره می بخشد و انسان را به وجد می آورد. بهار آغاز شکفتن و رستن دوباره طبیعت است و نوروز نشان از پیوند و هماهنگی ما با شکفتگی طبیعت دارد. امید که با الهام از بهار طبیعت، سبز آفرینی نمائیم . هم نوا با تحول در ظاهر و باطن کینه ها و رذایل را بزدائیم و فضائل را همچون گل بیافشانیم نوروز را پاس می داریم و در بزرگداشت این جشن ملی در کنار یکدیگر به سبزی و سلام و سرور می نشینیم. فرا رسیدن نوروز باستانی ، بهار طبیعت و سال نو آوری و شکوفایی بر یکایک ایرانیان مبارکباد.