X
تبلیغات
رایتل
انتخابات و .....

دیروز 24 اسفند 86 یکی دیگر از روزهایی بود که باز هم مردمان ایران زمین حماسه ای دیگر خلق کردند. حضور آحاد و اقشار مردم در صحنه انتخابات کاملا مشهود و گسترده بود. اما نکته مهم این انتخابات جهت گیری و عملکرد نمایندگانی که با رای مردم به خانه ملت راه پیدا می کنند. نمایندگانی که قانون گذاران مردم می باشند و با آراء مردم به مجلس راه پیدا می کنند٬ مدیون مردمی هستند که با آراء آنها انتخاب شده اند و باید از حقوق مردم دفاع کنند. تنفس در هوایی آزاد حق طبیعی و مسلم همه مردم دنیا است چرا که بدون آن حیات معنایی ندارد. آلودگی منطقه شهربابک که ناشی از دودهای سمی کارخانه ذوب مس خاتون آباد می باشد متاسفانه این حق طبیعی و مسلم مردم را از آنان سلب نموده است و زندگی آنان را به جهنم تبدیل نموده است. مرگ هزاران راس دام در منطقه گواه این معضل بزرگ است. نماینده محترم شهرستان شهربابک شما که با آراء این مردم بر اریکه قدرت تکیه می زنی مدیون این مردم هستی. اینان به گردن شما حق دارند. دست بشر در مرگ دامهایشان دخیل بوده است و بایستی در رفع آن نیز باز هم انسان دخیل باشد فکر نمی کنم که باید منتظر بنشینیم تا اینکه این فاجعه اسف بار به خودی خود از بین برود و یا از آسمان فرشته نجاتی برسد چرا که به خودی خود به وجود نیامده و هیچ فرشته ای هم در به وجود آمدن آن دست نداشته و اگر هم دست روی دست بگذاریم که از انسانیت بویی نبرده ایم. اینک چشم امید مردم بعد از خدا به شما می باشد تا اینکه یاریشان کنی و شریک غمشان باشی و ر حل این معضل بزرگ کمکشان کنی. شما که به عنوان اصلح انتخاب شده ای باید نشان دهی که واقعا اصلح هستی و انجام این برای شما که حداقل چهار سال نماینده یک شهرستان می باشی فکر نمی کنم اگر بخواهید کاری نشدنی باشد. به امید موفقیت شما

نظرات فراموش نشود.