انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی

در حالی که تنها ۳ روز تا برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده این روزها بازار تبلیغات انتخاباتی حسابی داغ است و طرفداران کاندیداها مشغول تبلیغ برای نمایندگان مورد نظر خود می باشند. و طرفداران نامزدها همچنان پر شور و فعال در ستادهای انتخاباتی و کوچه ها و محله ها بازار انتخابات را داغ نگه می دارند و به نفع کاندیداهای خود تبلیغ می کنند. این در حالی است که روستای حصاروئیه در این هفته و هفته گذشته از این قاعده مستثنی نبوده و اکثر نامزدها و طرفدارانشان جهت تبلیغات انتخاباتی برای جلب آراء مردم به نفع خود در این روستا رفته و به تشریح اهداف و برنامه های انتخاباتی خود پرداخته و خلاصه مردم را به حضور در انتخابات تشویق نموده. براستی که تا چه حد وعده و وعیدهای نامزدها به حقیقت خواهد پیوست و از حقوق روستائیان و سایر اقشار جامعه دفاع خواهند نمود. کسی به یاد ندارد که نماینده ای در دوران نمایندگی اش به روستای حصاروئیه رفته باشد تا در صدد حل مشکلات مردم منطقه بر آید ولی در ایام تبلیغات انتخاباتی گروه گروه برای جذب آراء مردم به روستاها آمده و کلی وعده و وعید می دهند و خود از حامیان محرومان و مظلومان جا می زنند. در هر صورت امیدواریم منتخبان مردم افرادی قانون گذار بوده و بتوانند از حقوق ملت و به خصوص روستائیان و محرومان که زبان شکایت ندارند دفاع کرده و بتوانند نمایندگانی شایسته برای مردم و کشور باشند.