نسل کشی خاموش!!!!!! آیا نسل بعدی سالم خواهد بود یا نسلی......؟؟؟

                         نسل کشی خاموش!!!!

 

     آیا نسل بعدی سالم خواهد بود یا نسلی......؟؟؟

 

                             

با توجه به افزایش روز افزون مرگ دامهای منطقه شهربابک بر اثر آلودگی ناشی از دودهای سمی کارخانه ذوب مس خاتون آباد ، این شک در همه انسان دوستان برانگیخته شده که سهم مردمان و کارگران و کارمندان و بخصوص نسل بعد این خطه از ایران عزیزمان از این تحفه که اکنون بلای خانمان سوز گشته و آثار زود نمایان آن در اقتصاد تاثیر بسیار زیاد و ملموسی گذاشته است چیست؟ کیست که نداند هر روز مردمان بیچاره ،زحمت کش ،رنج دیده و کسانی که شب بالینشان جاز و بوته و خار و خاشاک بوده  و روز آفتاب سوزان پوستشان را کبود و سرمای زمستان آن را زمخت کرده است، هر روز جلوی فرمانداری و دامپزشکی شهرمان جمع می شوند و تعداد دامهای مرده را به مسئولین نشان داده و انتظار کمک دارند.منظور من از بیان این مطالب جنبه اقتصادی آن نیست( اگر چه یکی از ابعاد بزرگ این فاجعه است)بلکه می خواهم خطر بزرگی را گوشزد کنم که قریب به یقین حداقل از دیدگاه اینجانب نسلی سوخته در راه خواهیم داشت. آیا یک نسل کشی خاموش رخ خواهد داد؟ آیا نسل بعدی سالم خواهد بود یا نسلی ناقص الخلقه؟ احتمالا نسلی خواهد بود که بر اثر این آلودگی به انواع سرطانها و بیماریها دچار شده باشد و تا چندین نسل بعد از آن نیز ادامه داشته باشد. حال چه کسی پاسخگو است؟آیا از مرگ و میر دامها بطور وسیع به سمی بودن و آلوده بودن محیط زیست انسانها پی نمی بریم ؟آیا از این دامها که بیماری آنها به ظاهر خفیف است تغذیه نمی کنیم، اینها منبع اصلی تامین کننده گوشتی و لبنیاتی شهرستانمان و حتی شهرستانهای مجاور می باشند. آیا نیاز نیست که گروههای بهداشتی و ایمنی ویژه و مستقل تشکیل شود و موضوع را بررسی نمایند ؟ این آلودگی چه شعاعی را در بر می گیرد، چه تبعاتی در پی دارد و روی چه اعضایی از بدن اثر می گذارد ؟ آیا تا کنون بررسی های کارشناسی در این زمینه انجام شده؟ چه راهکارهایی برای پیشگیری در کوتاه مدت و دراز مدت باید انجام داد؟.چرا کسانی که موقتا دچار تضرر نمی شوند فقط شاهد هستند ؟ احساس مسئولیت چه شده است؟ دود این قاتل خاموش، این بلای خانمان سوز به چشم همگان خواهد رفت و آتش این اژدهای دو سر به هوا، دودمان همه را بر باد خواهد داد. فرزندان و نواده گان همه شما از شما واگر زنده نباشید از تاریخ خواهند پرسید که چه اقدام مثبتی در دوران شما صورت پذیرفته؟ چگونه طبیعت و زندگی ما را فدای منافع آنی خود کردید؟ آقای استاندار ٬ آقای فرماندار و نمایندگان محترم استان و شهرستان٬ بله شما هم در خطرید این دودها حتی به اتاقهای در بسته وشیک شما هم از راه میوه جات و سبزجات وگوشتهای قرمز و از راه اکسیژن موجود درهوای دفترتان و منزلتان و .... به شما خواهد رسید هر چند که رسیده اند و چاق سلامتی هم کرده اند و نسل سوخته گریبانگیر شما هم خواهد بود .پس عجله کنید .

تلفات دام یعنی  کوبیدن دوباره بر طبل خطر. یعنی پیش مرگ شدن برای انسان. و شاید فردا قربانیان بعدی فرزندان ما و شما باشند. فردا دیر است همین الان به فکر چاره باشید. فرزندانمان در معرض نابودی خواهند بود. آیا ما و شما نسلی سالم خواهیم داشت؟این قاتل خاموش من و شما نمی شناسد، فقیر و غنی هم نمی شناسد، البته پر واضح است که هر چه سنگ است به پای لنگ است. شما ها که امروز در این دنیا  در برابر مردم مسئول هستید فردای قیامت در پیشگاه حضرت حق هم مسئولید اگر امروز در انجام وظایف محوله کوتاهی کنید، فردا با چه رویی سر بلند خواهید کرد. اگر جلوی این فاجعه انسانی گرفته نشود تا قیام قیامت مدیون انسانهایی هستید که زندگی ساده و بی آلایش آنها برایشان جهنم شده ، و شاید آیندگان انسانهایی مریض و علیل و ناقص الخلقه باشند.

اینک عاجزانه به سوی مسئولین و همه کسانی که به نحوی دست اندرکارمی باشند و در رفع این معضل بزرگ ید توانایی دارند، دست یاری دراز نموده و استمداد می طلبیم عزم خود را جزم نموده و آستین همت بالا زنید و تا اوضاع از این وخیم تر نشده باید کاری کرد و گرنه.......

 باشد که یاری گری پیدا شود.

شما بگوئید.