عید فطر

فطر چیدن میوه هایی است که از فطرت می جوشد. فطر سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده است. عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست.مهر قبولی انفاقهای به   قصد قربت است . پایان نامه دوره ی ایثار و گذشت است . درود بر فطر فطرت, سلام بر فطر ذکر و نیایش تا ... رمضانی دیگر ... و شب قدر و روزهای روزه ای دیگر, که زنده باشد و رخت به عالمی دیگر کشیده باشد، خدا بهتر میداند.

فرا رسیدن عید سعید فطر بر مومنان مبارکباد.