X
تبلیغات
رایتل
بره فروشی

بعد از گذشت حدود دو ماه و نیم از فصل بهار سال ۸۶، اینک زمان آن رسیده تا دامداران بتوانند از حاصل دسترنج خود استفاده ببرند. هنوز سختی های سال ۸۵ و سال قبل از آن را  فراموش نکرده اند که چه سرما و گرماهایی را تحمل کرده اند. هنوز به یاد دارند که چگونه با خشکسالی ها دست و پنجه نرم کرده اند. گویی انتظار داشته اند تا با فروش دسترنج خود  خاطره تلخ سالهای خشک و بی علف را به دست فراموشی بسپارند. اینک زمان فروش بره هایی است که زمستان ۸۵، زمانی که به دنیا می آمدند بارانهای شدید زمستانی نوید بهاری سر سبز را به آنان می داد٬ شاید آنگونه که انتظار داشتند پیش نیامد ٬ اما شکر خدا بد هم نشد. اکنون صاحبان این بره ها به دنبال راه چاره ای برای فروش آنها هستند تا جبران خسارتهای سنگین گذشته شود و بتوانند در کنار قرض و بدهی و وامهای سالهای گذشته اندکی هم برای مایحتاج زندگیشان کنار بگذارند.


اما به نظر می رسد امسال هیچ خریداری یافت نمی شود و یا اگر هم کسی برای خریدن گوسفندان پیدا شود آنچنان قیمتی پیشنهاد می دهد که به قول معروف مغز سرت سوت می کشد و یا بعضی از این خوش انصافان پیشنهاد خرید به صورت اقساط می دهند٬ که حد اقل یکساله است و به دور از انصاف. گروهی بر این شدند تا بره های خود را به شهر های اطراف ببرند و خود بفروشند، اما به نظر می رسد برای انجام این کار زمان زیادی صرف می شود و هزینه های گزافی از قبیل کرایه ماشین و کارگر و غیره و اینکه آیا آنجا خریدار مناسبی یافت می شود یا نه؟ که اگر یافت نشود آنگاه مجبور هستید به هر قیمتی خریدند بفروشی. که در این صورت چیزی عایدشان نمی شود. براستی چه باید کرد؟ اگر دیر، اقدامی برای فروششان صورت بگیرد آنزمان که شیر گوسفندان با کم شدن علفهای بیابان خشک شود و این زبان بسته ها گوشت کنونی خود را از دست بدهند آنگاه چه باید کرد؟ شما چه پیشنهادی می کنید؟ منتظر نظرات سبز شما هستیم.