X
تبلیغات
رایتل
چاه های آب

از هر کسی که بپرسید یک چاه آب در حیاط یک خانه روستایی چه مصرفی دارد و چه استفاده ای از آن می شود٬ فکر می کنید چه جوابی بدهد؟

بسیار واضح و روشن است تنها جوابی که می توان شنید٬ اکثرا برای  تامین آب مصرفی مورد نیاز دامهای روستائیان می باشد و یا اگر در سال ساخت و سازی صورت پذیرد از آب این چاها استفاده می شود و یا ممکن است کسی در حیاط خانه اش تنها چند بوته سبزی  خوردن و یا گوجه و بادمجان جهت تامین خورد و خوراک خود داشته باشد که لازم به استفاده از آب این چاه ها  می باشد.اما اخیرا از طرف اداره آب می خواهند این چاههای آب رو ببندند. در حالیکه این چاهها مصرف کشاورزی ندارند فقط برای آب دادن به گاوها و گوسفندان مردم می باشد و اکثر وقتها که آب قطع یا کم فشار است از این چاها استفاده می شود. حال آیا این منصفانه است که با این مردم زحمتکش و ساده دل روستایی اینگونه برخورد شود. در حالی که اگر بخواهند از آب شرب جهت تامین آب مورد نیاز دامهایشان استفاده کنند مصرف آب آنها بالا خواهد رفت و این متضمن پرداخت هزینه زیاد می باشد که برای یک خانواده روستایی بسیار سخت و دشوار می باشد. آیا این منصفانه است که با قشر مستضعف و فقیر جامعه اینگونه برخورد شود؟ اخواهشمند است مسئولین ذی ربط در این مورد بیشتر  فکر کنند؟

حتما نظر دهید