X
تبلیغات
رایتل
آتش در کاهدان

بنا بر آخرین خبر های رسیده از شهربابک کاهدان محمد قایینی فرزند  اکبر معروف به ممد ایور در روستای حصاروئیه  به دلیل نامعلومی دیروز یکشنبه مورخ ۱۲/۶/۸۵  دچار طعمه حریق شد. متاسفانه این آتش سوزی که ساعاتی ادامه داشت تمامی کاهای موجود در این کاهدان را به تلی از خاکستر تبدیل کرد. تلاش بی وقفه اهالی و همچنین مامورین سازمان آتش نشانی در خاموش کردن آتش بی نتیجه ماند و خسارات مالی زیادی بر جای گذاشت. علت آتش سوزی در دست بررسی می باشد.