یاری مسولین

طرح گاز رسانی

با فرا رسیدن ماه  مهر و شروع فصل پاییز٬ آب و هوای شهرستان شهربابک همچون سایر نقاط کشور دچار تغییر و تحول گردیده و کم کم به  سردی  می گراید. زمستانهای شهربابک بسیار سرد  و  طاقت فرسا می باشد و در اکثر مواقع از سردترین نقاط استان و یا حتی کشور می باشد . روستای حصاروئیه  نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد٬ به طوری که تهیه سوخت٬ گرم نگه داشتن منازل و داشتن آب گرم لازم در تمام فصول سرد از آرزوهای دیرینه مردمان این خطه از دیار عزیزمان ایران اسلامی  می باشد. با اینکه روستای حصاروئیه در طرح گاز رسانی به روستاهای شهرستان شهربابک  قرار دارد٬ اما متاسفانه روند عملیات اجرایی آن به کندی صورت می پذیرد٬ تا هر چه سریعتر مردم از این نعمت الهی بهره مند شوند. لذا از تمامی مسئولین ذی ربط خواهشمندیم تا هر چه سریعتر نسبت به عملی شدن این طرح مهم گام هایی اساسی بر دارند تا یکی دیگر از مشکلات این مردم عزیز حل شود.